29.06.2012

Czesław Miłosz - haikuish or quasi-haiku / haikuish quotes | Haikowe lub prawie haikowe Cytaty (10)

Czego szukał Czesław Miłosz w poezji?Opis wymaga intensywnego wpatrywania się, tak intensywnego, że spada zasłona codziennych przyzwyczajeń i na co nie zwracaliśmy uwagi, tak wydawało się nam to zwykłe, ukazuje się nam jako cudowne. Nie ukrywam, że szukam w wierszach objawienia się rzeczywistości, tego co w greckim nosi nazwę epifaneia. [...] Epifania przerywa więc codzienny upływ czasu i wkracza jako chwila uprzywilejowana, w której następuje intuicyjny uchwyt głębszej, bardziej esencjonalnej rzeczywistości zawartej w rzeczach czy osobach. Stąd też wiersz-epifania opowiada o jednym wydarzeniu, co narzuca pewną formę.
  
 Wypisy z ksiąg użytecznych, Znak, Kraków, 1994, s. 19;
 (również: Przeciw poezji niezrozumiałej [w:] Życie na wyspach, Znak, Kraków, 
1997.) 


I tu powstaje pytanie: jak to możliwe, że Czesław Miłosz nie pisał haiku i dlaczego?


*  *  *

 
What was Czesław Miłosz looking for in poetry?Description demands intense observation, so intense that the veil of everyday habit falls away and what we paid no attention to, because it struck us as so ordinary, is revealed as miraculous. (1)

I do not disguise the fact that I seek in poems a revelation of reality, of what is so-called epiphaneia in Greek. (2)

[...]Epiphany thus interrupts the everyday flow of time and enters as one
privileged moment when we intuitively grasp a deeper, more essential reality
hidden in things or persons. A poem-epiphany tells about one moment-event
and this imposes a certain form.(3)


Thereby the question rises how it is possible that Milosz did not write haiku and why?

1 Against incomprehensible poetry [in:] To Begin Where I Am: Selected Essays, Czeslaw Milosz, 383. transl. by Bogdana Carpenter, Madeline G. Levine. 

2 Translated by myself. 

3 A Book of Luminous Things. An International Anthology of Poetry, edited and with an introduction by Czeslaw Milosz (San Diego, New York, London: Harcourt Brace, 1996). A Polish edition with longer comments, with references to Polish literature, and with a different set of poems in some cases is Wypisy z ksiąg użytecznych (Kraków: Znak, 1994, rpt. 2000).
[za: Marta Skwara, The Poet of the Great Reality: Czesław Miłosz’s Readings of Walt Whitman, Volume 26, Number 1 (Summer 2008), p.15]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.