15.03.2012

horizon | horyzont

horizon--
crossing the other side
on the red


horyzont--
przechodzę na drugą stronę
na czerwonym


Może ratując siebie:

horyzont--
przechodząc na drugą stronę
jeszcze na żółtym

14.03.2012

Daily Haiga - Dorota Pyra's haiga with western wind | haiga Doroty Pyry z zachodnim wiatrem

Wyjątkowa - jak dla mnie - haiga Doroty Pyry ukazała się dzisiaj w Daily Haiga:
So special, as for me, Dorota Pyra's haiga appeared today in the Daily Haiga:


Leszek Szeglowski (Poet)

14 March 2012
---
Poem Text or Excerpt:
western wind—
a go master waits
for a stone’s move

zachodni wiatr –
mistrz go czeka

na ruch kamienia

Creator:
Publication Notes:
The haiku won Honorable Mention in the 15th Mainichi Haiku Contest 2011.


Obraz nie ilustrując narzucającego się odczytania haiku dodaje nową warstwę interpretacji.

Her image not illustrating imposed reading of the haiku, adds a new layer of interpretation.

11.03.2012

how many petals | ile płatków

how many petals
how many partners
--poppies in one's apartment

how many petals
how many people
--poppies in one's apartment

how many petals
how many poets
--poppies in one's apartment

ile płatków
ilu partnerów
--maki w jednym pokoju

ile płatków
ile ludzi
--maki w jednym pokoju

ile płatków
ilu poetów
--maki w jednym pokoju

once again | ponownie

once again
leaning over -
poppy field

ponownie
pochylam się -
pole maków
(11-02-2012)

one year after... | rok później

one year after...
the hand of the painter still
stirs


earthquake-
the hand of the painter
stirs
(Haiku in English Tsunami Special, 2011)

rok później...
ręka artysty wciąż
drży

trzęsienie ziemi...
ręka artysty
drży