27.10.2011

Klepsydra / Clepsydra w The Manichi Daily News


Moja "klepsydra"  właśnie ukazała się w The  Mainichi Daily News:

pustka--
ustawiam do góry nogami
klepsydrę


Haiku of mine in Mainichi Daily News:


Daily Haiku Selection

Oct. 27, 2011

emptiness--
setting upside down
the sand timer
--
Lech Szeglowski (Gdansk, Poland)

after quake | po trzęsieniu

after quake--
the scarecrow in the shadow
of the skypo trzęsieniu--
strach na wróble w cieniu
nieba

Antologia Chorwackiego Haiku | An Unmown Sky--Anthology of Croatian Haiku Poetry

Antologia Chorwackiego Haiku Antologija hrvatskog haiku pjesništva - NEPOKOŠENO NEBO (1996-2007). Edytor: Đurđa Vukelić - Rožić jest również dostępna na stronce magicus.info.

Miłośnicy haiku będą mogli zapoznać się z utworami 74 chorwackich poetów.


An anthology of Croatian Haiku Poetry: AN UNMOWN SKY 1996-2007) edited by Đurđa Vukelić - Rožić [Antologija hrvatskog haiku pjesništva - NEPOKOŠENO NEBO (1996-2007)] is also available on the website magicus.info.

Haiku fans would get acquainted with the work of 74 Croatian poets:(1) MIRTA ABRAMOVIĆ
(2) RAJKA ANĐELIĆ MASLOVARIĆ
(3) JOŠKO ARMANDA
(4) MAŠA BAMBIĆ

(5) DANICA BARTULOVIĆ

(6) ROBERT BEBEK
(7) SMILJKA BILANKOV
(8) TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ

(9) NEDILJKO BOBAN
(10) LJERKA BOČANJI ANTONIĆ
(11) ZLATA BOGOVIĆ

(12) JADRANKA BRNČIĆ
(13) BORIVOJ BUKVA
(14) ALOJZ BUJANKA

(15) FRANKO BUDZIĆ

(16) SILVIJA BUTELKOWAĆ

(17) MARIJA CERTA
(18) BRANKA CZARNOBREW
(19) Pater MARIO CUKIERENKA

(20) MARIJAN ČEKOLJ

(21) SLAVICA MILAN

(22) MILENKO OROSIĆ

(23) FRANO ĆURIĆ (1921-2002.)

(24) VLADIMIR DEVIDÉ (3.5.1925-22.8.2010.)
(25) LJUBOMIR DRAGONIA
(26) HASAN DŽINIĆ DOINO

(27) JAKOV DYDOLIĆ
(28) IVAN NEREK

(29) BOŽENA FILIPA
(30) DINA FRANIN

(31) ŽELJKO FUNDA

(32) KRUNA FÜRST-MEDIN
(33) SMILJKA GAIĆ

(34) ANTO GARDAŠ (1938-2004.)
(35) ANICA GEČIĆ

(36) SMILJANA GERLACH

(37) IVANKA GLOGOVIĆ-KLARIĆ

(38) MARICA GRĐAN TEŽAČKI (1946-2005.)

(39) LJILJANA GREN
(40) FRANJO HRG (21.3.1933-4.5.2011.)
(41) IVAN I. IVAN
(42) ANA IVECU
(43) JULIJA IVORY
(44) NELI JAKOŚCIOWAĆ-METZ
(45) ALOJZ EMBRION
(46) IVICA JEMBRIH COBOVIČKI
(47) ZLATKO BURAS
(48) ANTE JUREWICZ
(49) PAVAO KANIULA - PAJO

(50) ENES KIŠEVIĆ

(51) IVAN KNEŽEVIĆ
(52) SANJA KNEBLOWAĆ
(53) SONJA KOKOTA
(54) DUBRAVKO KORMUS

(55) VLADIMIR KORO TAJ (7.10.1933.-13.7.2009.)

(56) IVAN KOVACSEM

(57) JASENKA KOVACSEM
(58) MARINKO KOVACSEM
(59) IVKA KRAJEWSKI
(60) NIKOLA KRALOWE
(61) BLAŽENKA KRIŽAN

(62) MILAN KRMPOTIĆ
(63) BRANISLAVA KRENEL (1927-2002.)
(64) ZDRAVKO KURNIK (2.2.1937-25.7.2010.)
(65) ANA KUŠIĆ
(66) BRANKO LIPANOVIĆ (1929-2000.)
(67) TONKA LOVRIĆ
(68) NEDJELJKA LAPIS
(69) TIMJANA MAHARISI
(70) VLATKO MAJIĆ

(71) VJERA MAJSTROVIĆ
(72) RUŽICA LJERKA MANOJLOVIĆ
(73) TOMISLAV MARETIĆ
(74) DUBRAVKO MARIJANOVIĆ

24.10.2011

A new haiku anthology - An Unmown Sky: An Anthology of Croatian Haiku Poetry.

Gisele LeBlanc, thanks to Djurdja Vukelic-Rozic, has shared with all fans of haiku a pdf copy of the anthology of Croatian Haiku Poetry.

An Unmown Sky--Anthology of Croatian Haiku Poetry

I recently corresponded with Djurdja Vukelic-Rozic, haiku poet and editor of An Unmown Sky: An Anthology of Croatian Haiku Poetry. Ms. Vukelic-Rozic was kind enough to send me a pdf copy of the anthology to share with other haiku poets and readers.
[source:  berry blue haiku.blog]

Enjoy!

23.10.2011

16th Kusamakura International Haiku Competition - partial results

16th Kusamakura International Competition 2011 właśnie się zakończył - ceremonia wręczenia nagród odbyła się 16 października br. Ostateczne wyniki nie są jeszcze ogłoszone na oficjalnej stronie organizatorów, ale garść informacji możemy w sieci już znaleźć.16th Kusamakura International Competition 2011 is already through - the award ceremony was launched on October 16, 2011. The final results have not been  announced on the official website yet, but some information on this haiku contest's winners have already scattered over the internet:


KusamakuraTaishou (Grand Prize)

George Swede (Canada)
Tokusen (Second Prize)

Her far away look
Tire swing on a nearby tree
The missing children

Stephen W. Leslie (USA)Nyuusen (Third Prize)

Ernest J. Berry (New Zealand)


a green balloon
floats east
down the Liffey

Owen Bullock (New Zealand)


Elaine Riddell (New Zealand)


tea ceremony
in the autumn air
a tense cup 

Yukiko Yamada / Chez Slimey (Japan)
Other awarded poets:

Dalibor Drekić (Serbia)

Maya Furukawa (Japan)


HAIKU JOURNALS AND MAGAZINES A-G

Uaktualniony post na blogu HAIKU DIRECTORY.

The updated post on HAIKU DIRECTORY:

18.10.2011

Eliot i haiku (2) | Eliot and haiku (2) - Haikuish or quasi-haiku / haikuish quotes (9) | Haikowe lub prawie haikowe cytaty (9)

Polski poeta, pisarz i krytyk literacki Sergiusz Sterna-Wachowiak w swojej książce Szyfr i konwencja. O językach i gatunkach poezji XX wieku (Eseje i Szkice), która została wydana ćwierć wieku temu (1986), zamieścił interesujący fragment dotyczący Eliota. Jednym z tematów przywołanych w książce są rozważania dotyczące geometryzacji języka.

"Skompromitowane zdanie-bluszcz, tak znane np. liryce opisowej - można to chyba tak wyobrazić - ustępuje pola zdaniu-róży. Wiersz róża, wiersz-przedmiot, wiersz układ, żywa forma, jak prastare w liryce hinduskiej zdanie-lotos i późniejsze japońskie haikai, jest nie tylko najwyższą, całościową konkretyzacją "zwornika przedmiotowego", ale bywa ponadto zalążkiem, nabrzmiałym pączkiem rozwijającej się zeń nowej rzeczywistości, świata poetyckiego." (s.77.)
"Wizja całości, Całość, składa się u Eliota ze strzępów i fragmentów, a u Peipera z całości coraz szczegółowszych. Oko Eliota przesuwa się więc po ziarnistych płaszczyznach rzeczywistości, oko Peipera widzi także w głąb, przenika, poprzez warstwy płatków zdania-róży przebija się do sensu." (s.79.)


The Polish poet, writer, and literary critic Sergiusz Sterna-Wachowiak in his book Code and Convention. About language and genres of 20th century poetry. (Essays and Papers), which came out quarter of century ago (1986), wrote interesting excerpt on Eliot. One of the quoted themes of this book are deliberations about geometrisation of language.


"The discredited ivy-sentence, so well-known to, for exemple, descriptive poetry, one may imagine in this way: it's giving a place to a rose-sentence. A rose-poem, thing-poem or setup-poem, a living form, as a lotus-sentence in the ancient Hindi lyric and the subsequent Japanese haikai, is not only the highest total concretisation of "an objective correlative", but sometimes it is also a germ, a turgid bud from which a new reality unfolds: the world of poetry." (p. 77.)
"The vision of wholeness, Wholeness, in Eliot consists of fragments and silvers, and in Peiper of more and more detailed wholesnesses. Eliot's eye moves, therefore, through granular planes of reality, the eye of Peiper sees also inward, it penetrates through layers of petals of rose-sentence and breaks through to the meaning" (p.79.)
         (transl.of myself)

Eliot i haiku | Eliot and haiku - Haikuish or quasi-haiku / haikuish quotes (8) | Haikowe lub prawie haikowe cytaty (8)

Wyrazić uczucie w formie artystycznej można tylko znajdując korelat obiektywny, a więc zestaw przedmiotów, jakąś sytuację, jakiś ciąg wydarzeń, które powinny stać się formułą tego właśnie konkretnego uczuciowego stanu, skutkiem czego przywołanie faktów o charakterze zewnętrznym, które wyczerpać się muszą w doznaniu zmysłowym, przywoła również odpowiedni stan uczuciowy.
T. S. Eliot, Hamlet, przeł. Helena Pręczkowska, w: Szkice literackie, redakcja, wybór, przedmowa i przypisy Witold Chwalewik, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1963, s. 18.


The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an "objective correlative"; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.
Eliot, T.S. Hamlet and His Problems (bartleby.com) T.S. Eliot, The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism. London, Faber and Faber, 1920.

05.10.2011

autumn evening | jesienny wieczór

autumn evening—
falling on me
her crowish hair
2008


The different grammatical number forms of Polish nouns cause the loss of ambiguity.

W polskiej wersji gubi się dwuznaczność.

jesienny wieczór—
opadają na mnie
jej krucze włosy


Jedynym ratunkiem może być jej warkocz (kok? :-)):

jesienny wieczór—
opada na mnie
jej kruczy warkocz