06.09.2010

Rzeczy same w sobie

rzeczy same w sobie
nie są groźne – zadomowiły się
po właściwej stronie lustra
 

ale istota rzeczy
oswojona jest tylko
z dociekliwością słońca
 


things in themselves
aren’t life-threatening — they made their home
on the proper side of the mirror
 

but the essence of things
is tamed only
with inquisitiveness of the sun
 

04.09.2010

Początek pomostu... | Begining of a pier

początek pomostu —
kilka kroków... i koniec
w starym stawie

beginning of a pier—
a few steps... and the end
in the old pond


Haiku zainspirowane fotografią umieszczoną na blogu Karola: Wakacje. Augustów, 2010 .
This haiku's inspired by photo taken by Slawomir Rosiak and posted on Karol's blog:  Wakacje. Augustów, 2010 (Vacation. Augustów, 2010).

01.09.2010

1 września (2)

1 września —
chłopczyk zagubiony
w myślach 

1st of September—
little boy lost
in thoughts

1 września

1 września
wojna w pokoju
nauczycielskim

1st of September
the war
in the faculty room


Niestety, w angielskiej wersji nie można uratować homonimu.

In Polish, the word "pokój" is a hononym.
1. room; 2. peace (additional, it is an antonym of 'war')

Well, the heartbeat of this war "1st September" senryu is lost in translation.