23.08.2012

Vancouver Cherry Blossom Festival 2012 - results


Vancouver Cherry Blossom Festival 2012 ogłosił na swojej stronce wyniki konkursu haiku.

The Vancouver Cherry Blossom Festival’s annual haiku invitational results are just available.


2012 Haiku Invitational Winners


Pośród  nagrodzonych jedno haiku  z Polski (Sakura Award), wśród wyróżnionych -  dwa.


first year of her death
bees pollinate the blossoms
on a broken branch 

Ernest Wit
, Warsaw, Portland

Po lekturze poniższych ogarnęła mnie pokusa na lody. Oczywiście wiśniowe!


Honourable Mentions

many temptations,
over a cherry blossom
a young bee buzzing 

Adam Chmielnicki
Sosnowiec, Poland
 


new ice cream shop
cherry petals enter
with every customer 

Maria Kowal-Tomczak
Opole, Poland
 Gratulacje!

19.08.2012

W. H. Auden: haiku-like lines | W.H. Auden: wersy haikupodobne

Dwudziestojednoletni Auden w swoim "Miłosnym Liście" ('The Love Letter'):

21-year-old Auden in his The Love Letter:

[...] passed
A solitary truck, the last
Of shunting in the Autumn;[...]

W. H. Auden, The Love letter, 1928

[...] przeminął
Samotny wagon, ostatni
Na bocznicy tej jesieni [...]

W. H. Auden, List miłosny, 1928 

(transl. by myself)

06.08.2012

she bears no white dress | nie nosi żadnej białej sukni

nie nosi żadnej białej sukni
ale całkiem naga
wciąż czeka
na pierwsze zbliżenie
moja śmierć


she bears no white dress
but quite naked
she's still wating
for the first relation
my death

In Poland, Death, or Śmierć, has an appearance similar to the traditional Grim Reaper, but instead of a black robe, Death has a white robe. Also, due to grammar, Death is a female (the word śmierć is of feminine gender), mostly seen as an old skeletal woman [source: Wikipedia]


03.08.2012

William Blake - HAIKUISH OR QUASI-HAIKU QUOTES (11) | HAIKOWE LUB PRAWIE HAIKOWE CYTATY (11)

William Blake (1757-1827)

angielski poeta, malarz i mistyk objawia nam haikową wyrocznię:
the English poet, painter and mystic reveals us a haikuish augury:

To see a World in a Grain of Sand
And A Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an Hour.

William Blake, Auguries of Innocence | Wyrocznie Niewinności

Zobaczyć świat w ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
W godzinie – nieskończoność czasu.

Auguries of the Innocence | Wróżby niewinności tłum. Zygmunt Kubiak