03.11.2013

the request stop / przystanek na żądanie

the request stop—
my bus
to the cemetery


przystanek na żądanie—
mój autobus
na cmentarz
remote cemetery—
my bus
request stop

remote cemetery—
my request
bus stop


oddalony cmentarz—
mój autobusowy przystanek
na żądanie

autobus na cmentarz / a bus to the cemetery

autobus na cmentarz
jadę
na gapę

a bus to the cemetery...
I steal
a ride


granite grave / granitowy grób

granite grave
your name brimmed
with rain, mom

granite grave
your name overflowed
with rain, mom

granitowy grób
Twoje imię przepełnione
deszczem, mamo