21.03.2013

Wyrazy | words - haibun

Słowa

W wypełnionej tawernie oszroniona szklanka dźwięczy.
Słyszę jakieś słowa o zdobywaniu kobiet, o których nie mają pojęcia.
Ale tylko ja patrzę na bryzę i wierzę, że jest...

pod tym krzywym księżycem
nic więcej nie jest prawdą
nawet ta mgła

18.03.2013

Wierszyk dla Nadii :-)Malutkiej Nadii - najmłodszej szwedzkiej przyjaciółce
N
iech szczęście puka do Ciebie, niech puka...


Ranny ptaszek

Nad ranem w okno zapukał ptak:
tak-tak, tak-tak, tak-tak.
 No jak ty tak możesz, ptaszyno?
No jak, no jak, no jak?
Pomachał mi skrzydłem i odfrunął.


Gdańsk, 17 marca 2013 (godz. 07:07)

Powiedz czy on | tell me


powiedz czy on
powinien dotknąć
czerwieni płatków
tej rozkwitającej róży
mój cień


tell me does he
have a right to touch
the redness of petals
of this blossoming rose
my shadow

Najbardziej bezwstydna ekshibicjonistka | The most shameless exhibitionist


Najbardziej bezwstydną ekshibicjonistką, która ukaże wszystko,
nie ukrywając niczego, i stanie naga przed nami,
jest przyszłość
.
[L.Sz.]

The most shameless exhibitionist that would show all
nothing hiding, and stand naked before us,
is the future
.
[L.Sz.]

17.03.2013

skąd jesteś? | where are you from?

skąd jesteś?
spytała i zaczęła
powolną wędrówkę
palcem po swoim Atlasie
gryząc jabłko


where are you from?
she asked and started
wandering slowly
with one finger on her Atlas,
biting an apple

14.03.2013

obracając Cię... | turning you...

obracając cię
Buddo, a Ty z czego
się śmiejesz?

turning you
Buddha, what are you
laughing at?Teraz i ja się uśmiecham.

Now I, too, start smiling.
;-)Lucky Buddha (w dniu 15.03.2013)

No i jak?
;-) 


And how this looks to you.
 ;-)

argentyńskie tango | Argentine tango

argentyńskie tango --
wierni tancerze słuchają
modlitwy

Argentine tango --
the bound up dancers
sound the prayer 


Argentine tango --
the bound up dancers hear
the sound of the prayer

argentyńskie tango --
wierni tancerze
przy dźwiękach modlitwy 

Argentine tango --
the bound up dancers
at the sound of prayer Franciszek z Asyżu uśmiecha się...

St. Francis of Assisi is smilling...

10.03.2013

bryza ze wschodu | breeze from the east

bryza ze wschodu
tu odnajduję siebie
we mgle

breeze from the east
here I find myself
in the mist

Zdaję sobie sprawę z rymu...

Ale mam i przeświadczenie, iż rym ten sprowadza mój trójwers do niezbędnej harmonii.

I am aware of the rhyme. . .

But also I've got the conviction that that rhyme boils down my three-line haiku to the essential harmony.

06.03.2013

Nawet

- Nawet nie tak dawno
chciałam ściąć sobie włosy

dla Ciebie. - Wiem, pamiętam.
Objąłem ją i przekroczyłem jako pierwszy
próg onkologicznego oddziału.

wanning moon | ubywający księżyc

ubywający księżyc
wsłuchuję się w ciebie
moja ciszo

wanning moon
putting my ear to you
my silence

03.03.2013

Spotkałem nie tak dawno | Not so very long ago - haibun

Spotkałem nie tak dawno - w ośnieżonym parku - staruszkę. Co dziwne, zaprosiła mnie na rozmowę. Na opowieść o swoim domu.
- I wiesz co? Nie miałam tylko zegara z kukułką - rzekła na koniec, spoglądając w niebo.
Wciąż uśmiechała się do mnie.
- Nie licz czasu, wysłuchuj jej śpiewu. . . - usłyszałem.


ku tym dźwiękom
zmierzam
– zamarzający wodospad
Gdańsk, 03.03.2013


Not so very long ago— in the snowy park— I met an old woman. That was strange, but she invited me for a chat and told me a story about her house.
"And you know what? I only didn't have a cuckoo clock", she finally said, staring at the sky.
She was smiling still at me.
"Don't count the time, hear her song out . . . ", I heard.

toward these sounds
I'm heading
– freezing waterfall

Gdańsk, 03.03.2013