24.03.2011

TSUNAMI SPECIAL HAIKU - MAINICHI

Po trzęsieniu ziemi i tsunami, jakie nawiedziło Japonię, do Mainichi News wpłynęło wiele haiku, z różnych zakątków świata popłynęły słowa wsparcia i otuchy dla ludzi z Kraju Wschodzącego Słońca.

Wśród tekstów wybranych do Haiku in English Tsunami Special - Mainichi znalazło się i moje haiku. Selekcji dokonał Isamu Hashimoto.

earthquake-
the hand of the painter
stirs

Haiku powstało w wersji angielskiej.

Czasownik "stir" jest tak pojemny, że co najmniej kilka polskich wersji tego haiku oddałoby zawartą w nim wieloznaczność (drga/drży; miesza; pobudza się; porusza. częścią wspólną znaczeń jest oczywiście "ruch").

trzęsienie ziemi-
ręka malarza
drży

trzęsienie ziemi-
ręka malarza
porusza się

20.03.2011

Paul Celan - Haikuish or quasi-haiku quotes (3) | Haikowe lub prawie haikowe cytaty (3)

W liście do Hansa Bendera Paul Celan stwierdził:

"Jedynie prawdomówne ręce piszą prawdziwe wiersze. Nie widzę jakiejkolwiek różnicy między uściskiem ręki a wierszem "

(transl. L. Sz.)
Celan znał i pisał haiku.

Du Warst mein Tod:
dich konnte ich halten,
während mir alles entfiel.

Fadensonnen
, 1968


You were my death:
you I could hold
when all fell away from me.

Ty byłaś moją śmiercią:
ciebie mogłem się trzymać
gdy wszystko opuściło mnie.
 (transl. L. Sz.)

Niewątpliwie, puryści gatunku haiku żachną się w tym momencie...
Paul Celan dwa lata później popełnił samobójstwo...


In the letter to Hans Bender, Paul Celan stated:


"Only truthful hands write true poems. I cannot see any basic difference between a handshake and a poem."
Paul Celan, Carcanet (1986). Collected Prose, letter to Hans Bender (1961).

Celan knew and wrote haiku.

Du Warst mein Tod:
dich konnte ich halten,
während mir alles entfiel.

Fadensonnen
, 1968

You were my death:
you I could hold
when all fell away from me.

Ty byłaś moją śmiercią:
ciebie mogłem się trzymać
gdy wszystko opuściło mnie.

(transl. L. Sz.)

Undoubtedly, the purists of haiku genre will snort at this moment. . .

Paul Celan two years later committed suicide. . .

18.03.2011

Kiedy niebo zaszło nocą | When the sky went with night - Dorota Pyra

Kiedy niebo zaszło nocą
schowałam się pod deszczem
światła starej latarni

teraz każdą kroplą odliczam
ile mnie jeszcze zostało

Dorota Pyra

When the sky overgrew with night
I hid myself under the rain
of light of the old lamppost

now with each drop I'm counting
how much of me still remained


(trans. L.Sz.)


Pierwszy wers mógłby wygladać inaczej:

When the sky went with night


Wiersz Kiedy niebo zaszło nocą | When the sky went with night (Dorota's blog: rozsypany-czas "zawarty jest w tomiku "Nie czekaj na mnie" ("Don't wait for me"), który został wydany przez wydawnictwo "Ars pro Memoria" (Starachowice 2011). Publikacja jest dwujęzyczna (po polsku i po niemiecku) i wchodzi w skład serii "Trzy wiersze". Autorką tłumaczeń na j. niemiecki jest Małgorzata Płoszewska."

The poem "Kiedy niebo zaszlo nocą" | "When the sky went with night" is included in Dorota Pyra's  new bi-language Polish/German poetic booklet "Nie czekaj na mnie" | "Don't wait for me" (ARS pro MEMORIA, Starachowice 2011) which belongs to the project "Three poems". The author of German translation is Małgorzata Płoszewska.