22.12.2011

Outside the door | Za drzwiami

outside the door
looking at the sun
waiting for the future

za drzwiami
patrząc na słońce
czekając na przyszłość

Powyższe haiku (oryginał w jęz. angielskim) stworzył mój 11 letni przyjaciel Jan. Jest to jego pierwsze haiku.
The haiku above (originally in English) was created by my 11-year-old friend Jan. It's his first haiku ever.

13.12.2011

Another mask in Daily Haiga | Kolejna maska w Daily Haiga

W dzisiejszej przepięknej masce-haidze - opublikowanej na stronie Daily Haiga odkryłem słowa niosące symboliczne przesłanie.

Rayzan Pintea wykreował dzieło, które nie potrafi zamaskować prostej i czystej prawdy.

Przepiękna.
Dziękuję, Rayzan.


In the today's beautiful mask-haiga, published in the Daily Haiga, I found the words carrying a symbolic envoy.

Rayzan Pintea has created his art that can not mask the straight and pure truth.

I love it. 
Thank you so much, Rayzan, for that.13 December 2011

Poem Text or Excerpt:

winter sunset
the masks hide their colors
then disappear


Creator:


zimowy zachód słońca
maski ukrywają swe kolory
i znikają

zimowy zachód słońca
maski ukrywają swe kolory
a potem znikają

(transl. Lech Sz.)

Admonition | Przestroga

Jeśli chcesz ratować duszę nie bądź ciemny...
i nigdy nie wysyłaj na negocjacje diabła-kłamcę...If you want to safe your soul  don't be fool...
and never send for negotiation the devil of lies...

11.12.2011

In the amber | w bursztynie

w bursztynie
zgasło słońce
--zimowa noc

lub:


w bursztynie
już nie ma słońca
--zimowa noc


in the amber 
the sun's gone
 --winter night

or:

in the amber 
there is no sun any longer
 --winter nightinspiration / inspiracja:

in the amber
the sun
from years ago

Grzegorz Sionkowski (Poland)

The 13th Haiku Contest HIA 2011

The sharp light | Ostre światło

ostre światło
na dziełach Mistrza Haigi--
Polska zamyka oczy

the sharp light
on the pieces of Master Haiga Artist--
Poland shutting her eyes

10.12.2011

Po co posty o Jacku Margolaku, czyli dlaczego nie powinno się budować fałszywej legendy (cz. 5)

The most comprehensive post about this addicted plagiarizer:


42 cases of plagiarisms or copyright infringements
by Jacek Margolak

(2005-2012)
Dlaczego pewne rzeczy nam się nie podobają?
Dlaczego niektórzy członkowie grupy (związani z forum abc.haiku) stanęli w obronie Jacka?
Dlaczego nie krytykują Grzegorza Sionkowskiego za "interpretacje" i za "odpowiedni kierunek" prawidłowego odczytywania moich postów?
Dlaczego nikt (oprócz Marka) nie skomentował wpisu Karola? Jedynie manipulujący "nauczyciel" i "guru" Grzegorz Sionkowski (Sionek)?
No właśnie, dlaczego?


Ujawniłem fakty z "życia" publicznego Jacka Margolaka, żadnych faktów z jego życia prywatnego w moich postach nikt nie znajdzie.

Jacek PUBLIKUJĄC - nie pisał przecież do szuflady - poddawał tym samym swoją twórczość pod osąd i pod krytykę, która może być bardzo surowa, choć powinna być sprawiedliwa.

Ale rzeczywiście, bezpieczniej jest pisać do jakiejkolwiek - oczywiście swojej - szuflady!!!


"Zdecydowana chęć "psucia wszystkiego" to cecha konieczna do zapobiegania ułudom. To postawa dociekliwego reportera [..] jeśli chce osiągnąć swoje cele, musi wyciągnąć na światło dzienne wszystkie fakty ukryte dla wygody.
Socjolog Georg Simmsel na przykład zwrócił uwagę, jak ważna role odgrywa w grupie outsider. Status obcego, twierdzi Simmsel, jest określony przez fakt, że nie należał do grupy od początku, że wniósł punkt widzenia funkcjonujący na zewnątrz grupy. Jest kimś, kto tkwi zarazem wewnątrz i na zewnątrz. I na tym polega szczególna wartość: obcość zapewnia mu szczególny obiektywizm dotyczący samej grupy."

Obcy [...] to nie tylko rola społeczna, ale i postawa psychologiczna, Obcy to [...] ktoś. kto nie jest oddany tylko jednej, wspólnej dla grupy, perspektywie; owszem, zna jej podstawowe schematy, ale nie jest im "zaprzedany".
[...] Obcy [...] "jest swobodniejszy zarówno w praktyce jak i w teorii [...] jako kryteria oceny grupy przyjmuje ideały ogólniejsze i bardziej obiektywne; jego działań nie krępują nawyki, nabożny szacunek, ani precedensy".

Może mieć swoje "ślepe plamki", ale raczej inne niż reszta grupy, więc dostrzega to, czego nie widzi grupa. I ten stan rzeczy stanowi o jego wartości i zagrożeniu jakie niesie, Takie cechy pozwalają [...] głosić poglądy, które mogą uchronić ten zespół przed zbiorową iluzją.

[...] Skłonność do krycia ciemnych faktów [...] bierze się z potrzeby podtrzymywania spójności jaźni. Grupa może nakładać na swoich członków niejawne wymaganie, by poświęcali prawdę w celu przetrwania zbiorowej iluzji, a więc ujawnienie jej jest zdradą grupy.

[...] A w królestwie informacji prawda jest bezcenna. Złudzenia natomiast
to swego rodzaju "zły szeląg".

[...] Pojawia się [...] człowiek, który postanawia powiedzieć prawdę, ujawniając ją kosztem własnej wygody a nawet osobistego bezpieczeństwa. To często zwykły człowiek, któremu udaje się zdobyć na odwagę, by wyjawić prawdę o nadużyciach. W ten sposób niweczy społeczny mechanizm wymazywania, kneblujący mu do tej pory usta i wiążący go z grupą, której białe plamy obnaża. Ceną  za to może być męczeństwo, zbiorowości bowiem zawsze surowo rozprawiały się z odszczepieńcami.

[..] "Jestem bardzo ostrożny i nikogo nie zachęcam - powiedział Bush dziennikarzowi. Ludzie  muszą być przygotowani i muszą wiedzieć, że taki akt może mieć katastrofalne konsekwencje dla nich, ich rodzin i przyjaciół. Nie owijam w bawełnę, że mówienie prawdy to niebezpieczna sprawa".
Czy prawda za wszelką cenę? Pewnie nie.

[...] A zatem co mamy robić?

[...] Jeśli w dalszym ciągu będziemy się kierować instynktem, który jest naznaczony "ślepymi plamkami" [...] pozostaniemy na równi pochyłej ku katastrofie. Trzeba głosić prawdy, jeśli mamy znaleźć drogę wyjścia. [...] Nie możemy pozwolić, by asekuranctwo sparaliżowało działanie, by strach pozbawił nas wzroku i woli nazywania rzeczy po imieniu.

Daniel Goleman, Konieczne kłamstwa, proste prawdy, tł. Michał Madaliński, Wyd. Albatros, A. Kuryłowicz, Warszawa 1999, wyd. I, ss. 241-242; 247; 250-251.


Cytat przydługi, ale konieczny, po prostu niezbędny, choć zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą podzielać poglądy tego absolwenta Amherst College i Uniwersytetu Harvarda, redaktora "Psychology Today".

Poglądy D, Golemana mogą rzucić trochę światła na potencjalne - niewątpliwie, nie wszystkie -  przyczyny, dla których Grzegorz Sionkowski - właśnie w taki, a nie inny sposób - "ocenił" moje posty i dlaczego usiłował wpływać na forum haiku, by powstrzymać innych przed komentowaniem.

Jakie były powody braku komentarzy do jego "wypowiedzi"? Motywacje ludzi mogły być bardzo rozmaite i niezmiernie złożone - bardzo ludzkie motywacje, np. niechęć uczestniczenia w takich sporach, brak czasu (lepiej pisać haiku), szacunek dla Jacka osiągnięć - i to prawdziwy szacunek, umiejętność wybaczania takich rzeczy, mniej polemiczny charakter, czy też wreszcie obawa. To były motywy, które bardzo dobrze rozumiem, dlatego nikogo nie namawiałem, by stawał po mojej stronie, co więcej - odradzałem. Prawda jest naprawdę niebezpieczna.

Tylko dlaczego Karol wspomniał na forum o moich informacjach (pokazał linki do postów)?
Czy jedną z odpowiedzi może być jego profesja - psychologia?

08.12.2011

Znowu Daily Haiga i Jacek Margolak - jak to nazwiemy? (cz.4) - Another plagiarism by Jacek Margolak in Daily Haiga (part 4)

The most comprehensive post about this addicted plagiarizer:


42 cases of plagiarisms or copyright infringements
by Jacek Margolak

(2005-2012)
Nadchodzi zima:


Proszę wejść na poniższą stronę, znajduje się  tam płot - upadający płot (4 zdjęcie w pokazie slajdów).


TERMS OF USE

The free wallpaper downloads on this site are for personal use on computer screens only. They may not be redistributed, offered for sale, included on CDs, or used for printed material. We do offer licensing packages. Click here for details.

Warunki użycia zdjęcia:

Zabronione!!! Chyba, że się miało licencję.


 A oto dzieło Jacka Margolaka w DAILY HAIGA:

7 March 2010

year’s end
the weight of snow
on an old fence


Jacek - broniony zaciekle przez Admina Polskiego Forum Edukacyjnego HAIKU ABC Grzegorza Sionkowskiego (w jakże charakterystyczny dla siebie sposób), który to Admin okresla Jacka Margolaka mianem najwybitniejszego  haijina w Polsce. 


A moje -
w perfidny sposób zmanipulowane i zasugerowane przez Grzegorza do interpretacji -zdanie:

"To również jeden z organizatorów Pierwszego Międzynarodowego Polskiego Konkursu Haiku: szata graficzna internetowej strony jest jego autorstwa."

miało na celu wyciągnięcie jednego jedynego wniosku: to wstyd dla Polskiego Środowiska Haikowego, że Jacek Margolak firmuje swoim nazwiskiem Pierwszy Międzynarodowy Polski Konkurs Haiku.

Ale to dla Admina "krótka piłka" - i ma "dość sporu mojego z Jackiem".

Innowacyjne Haigi Jacka Margolaka w magazynie Daily Haiga (cz. 3)

The most comprehensive post about this addicted plagiarizer:


42 cases of plagiarisms or copyright infringements
by Jacek Margolak

(2005-2012)
Daily Haiga to webzin, który udostępnia swoją stronę twórcom haig - tym najlepszym.

Określił również pewne zasady, które trzeba spełnić, by przesłana do nich haiga została opublikowana.
"Submission Guidelines:
Haiga should be “signed” with the name of the artist(s), or artists can be identified in text that accompanies the haiga. Collaborative work should identify all contributors."

Czytamy:
Haiga powinna być opatrzona  "podpisem"  twórcy(ów) [...] Wspólna praca powinna zawierać sygnaturę wszystkich autorów.

"10. In submitting to DailyHaiga, you are confirming that you have copyright to your submitted work, that you are granting permission to DailyHaiga to publish your work and that you hold DailyHaiga and its editors harmless for any copyright infringement arising from publication of your submitted work."

Natomiast w punkcie 10. jest mowa m.in. o tym, że trzeba posiadać COPYRIGHT, by ją opublikować.


Pozwolę sobie użyć - w ramach cytatu - dwóch zdjęć:

A)

Lwia kołatkaLwia Kołatka i niebieski łabędź to tzw. Clipart-y, można je używać, ale też pod pewnymi warunkami.

Albo:
"Jak podają autorzy polskiej strony CC, „licencje Creative Commons wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić przekazanie innym części praw przysługujących autorowi. Nie oznaczają one zrzeczenia się praw autorskich. (...) prawa autorskie pozostają zachowane, ale umożliwiają udostępnienie dzieła szerokiemu gronu użytkowników”.
Podstawowe typy licencji CC pozwalają na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu pod warunkiem opatrzenia kopii nazwiskiem twórcy pierwowzoru (uznanie autorstwa), użycia go do celów niekomercyjnych, zachowania jego oryginalnej postaci oraz zachowania tych samych warunków, na jakich udostępniony został oryginał"


Lub też trzeba spełnić jakieś inne wymogi (np. opłacić subskrypcje), które zawsze są podane na danej stronce (np term of use).


Jacek zaprezentował swoje haigi w maju i sierpniu 2010:4 August 2010

Poem Text or Excerpt:

New Year’s frost
my old door knocker
glistening

Creator:

oraz


21 May 2010


night lightning—
the swans on the lake
again white

Creator:


Haiga z wenecką maską - dla przypomnienia: ukazała się też w Daily Haiga, 20 czerwca tego samego roku,


Nie znam faktów, ale zakładam, że Jacek spełnił wszystkie wymagania (zapłacił licencję - posiadał copyright - otrzymał zgodę autora na wprowadzenie zmian, na usunięcie napisów - pominięcie nazwiska autora itp.).

Nie wiem, czy edytor Daily Haiga będzie zadowolona z tego faktu, że tym haigom brakuję oryginalności i inwencji.

Jak dla mnie - te lekkie zmiany o  - wybitnym - indywidualizmie autora nie świadczą.

Ale każdy może sobie wyrobić własną - bez żadnej, sugerowanej przez Grzegorza, manipulacji - opinię

03.12.2011

Sęk w sprawie J. Margolaka, czyli jak nie wpaść w czarną dziurę...(cz. 2) - A snag in the case of Jacek Margolak: or, how to don't fall into the black hole...

The most comprehensive post about this addicted plagiarizer:


42 cases of plagiarisms or copyright infringements
by Jacek Margolak

(2005-2012)
W artykule Knots in Wood zamieszczonym na stronie Grandpa Cliff's Science Website for Teenagers  - jak widać dorośli też mogą na nią zaglądać - znajdują się dość ciekawe informacje (tekst i zdjęcia) o sękach. Dowiedzieć się z niego można na przykład, jak one powstają.This is a KNOTHOLE formed in the board of a fence 
after the knot fell out.KNOTS IN WOOD

by Grandpa Cliff

Oct 25, 2005 


Z mojego postu natomiast dowiemy się, jak powstają niektóre haigi haijina Jacka Margolaka.


.
                                       
  wtorek, 14 lutego 2006

Poprzednie haigi z "pożyczonymi" zdjęciami (Maska Jacka Margolaka - ktora-jest prawdziwa?) pochodziły z 2010 i 2011 r., powyższa ukazała się na blogu 14 lutego 2006. Piękny Walentynkowy prezent. Z miłości do haiku?

Inwencja Mistrza Jacka Margolaka, Mistrza używania cudzych zdjęć do swoich haig, polega - w tym konkretnym przypadku - na wpakowaniu Księżyca w czarną dziurę.

Ciekawa?
Ciekawe, co na to Hawking?

Czarna dziura nie ma włosów, Jacek Margolak je posiada, a moje jeżą się na głowie.***
Czy w przypadku Jacka Margolaka było to FAIR USE?Dla przypomnienia:

 FAIR USE / DOZWOLONY UŻYTEK

Prawo dozwolonego użytku wykraczającego poza zakres osobisty wymaga zawsze wymienienia źródła i nazwiska oraz imienia twórcy. O ile ustawa nie określa tego inaczej, właścicielowi majątkowych praw autorskich zawsze przysługuje prawo do roszczeń majątkowych z tytułu użycia jego utworu na zasadach dozwolonego użytku[5].

Prawo federalne USA definiuje zasady dozwolonego użytku (fair use) w paragrafie 107 "Copyright Act of 1976". Paragraf ten "zawiesza" penalizację i możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu praw autorskich w przypadku "uczciwego" użycia kopii utworów w celu krytyki, komentarza, informacji o aktualnościach, nauczania, prowadzenia badań. "Uczciwe" użycie utworu jest wg tego zapisu rozpoznawane w oparciu o następujące kryteria:[6]
  1. cel i charakter użycia dzieła, w szczególności kwestia, czy zostało ono użyte w celu komercyjnym czy niekomercyjnym i edukacyjnym
  2. rodzaj i natura użytego dzieła
  3. proporcja objętości i znaczenia fragmentu użytego dzieła w stosunku do całej jego objętości, a także objętości i znaczenia dzieła pochodnego, w którym ten fragment został użyty
  4. rezultaty wpływu użycia tego dzieła na jego sprzedaż oraz wartość na rynkU
źródło:  Wikipedia.org/wiki/Dozwolony Użytek


13. Konkurs Haiku HIA 2011 - rezultaty | 13th HIA Haiku Contest 2011 - results

13. Konkursu Haiku HIA 2011 został już rozstrzygnięty.

The 13th Haiku Contest HIA 2011 winners is already settled.

W Nie-Japońskiej Kategorii dwóch jurorów dokonało własnej selekcji, w której wśród nagrodzonych haiku nie zabrakło silnego akcentu z Polski autorstwa Ireny Szewczyk i Grzegorza Sionkowskiego.

In the non-Japanese section both judges made their own selection, in which there wasn't a lack of a strong accent from Poland - the voice of Irena Szewczyk and Grzegorz Sionkowski.

Zwycięzcy pochodzą jedynie z dwóch kontynentów - Europy i Ameryki:

The winners are picked from only two continents - Europe and America


Austria 1
Poland/Polska 2
Romania 2
Slovenia 1
Sweden/Szwecja 1
USA 5

Serdeczne gratulacje!
Cordial ongratulations!Wybór Toru Kiuchi:                       Selected by Toru Kiuchi:

Prize Winners

not yet spring
two swans on the lake
not yet white

Polona Oblak (Slovenia)


in the amber
the sun
from years ago

Grzegorz Sionkowski (Poland)

[moje tłumaczenie:
w bursztynie
słońce
sprzed wielu lat

by utrzymać wzór wersyfikacyjny 3-2-2, oddałbym to w ten sposób:

w bursztynie
słońce
sprzed lat

szkoda, że nie można napisać "sprzed laty"]Honorable Mentions


town square
the fiddle player
nudges the moon

Pat Nelson (USA)


weeping willow
soldiers trudge by
without a glance

Roberta Beary (USA)keeping vigil
the silence
of the stars

Cara Holman (USA)cherry blossoms
thrown at a mirror
in a dark room

Michael Nickels-Wisdon (USA)Wybór Toshio Kimury:                    Selected by Toshio Kimura:

Prize Winners


Silence of shrine ―
shadows of hands in prayer
moving on the walls

Vasile Moldovan (Romania)


deep field
sunflowers facing
the secret
Dietmar Tauchner (Austria)


Honorable Mentions


curled up
like an old cat ―
childhood memories

Daniel Gahnertz (Sweden)summer’s end
again mother asks
if it’s still Tuesday

Stevie Strang (USA)a frog
the prince in my garden
incognito

Irena Szewczyk (Poland)

[żaba
w moim ogrodzie książę
incognito
(moje tłumaczenie)]End of vacation ―
deep in the wet sand

Constantin Stroe (Romania)


źródło/ source: