PUBLICATIONS AND AWARDS OF DOROTA PYRA 2011-PRESENT

All translations, unless otherwise noted, by Lech Szeglowski.

 2012

winter stars twinkle
nearly soundless clicking
of her knitting needles


(transl. Dorota Pyra)

zimowe gwiazdy migoczą
niemal bezgłośne klikanie
dziewiarskich drutów


The 16th Mainichi HaikuContest 2012
 
=====================================================


a butterfly
my daughter for the first time
catching her balance

(transl. Dorota Pyra)

motyl
moja córeczka po raz pierwszy
łapie równowagę


asking direction
on my husband's glasses
an unknown girl's face

pytanie o drogę
w okularach męża
twarz nieznajomej


Notes from the Gean - volume 4 issue 1, June 2012

 =====================================================Haigaonline volume 13 issue 1 June 2012sailing
below her eyelashes
deep blue

(transl. Dorota Pyra)

żeglując
pod jej rzęsami
głęboki błękit

=====================================================

hot noon
daddy pumping up
the beach ball

upalne południe
tata dopompowuje
piłkę plażową


 Nur Wetterleuchten?, Haiku Anthology, Edited by Ingo Cesaro, NEUE CRANACH PRESSE, KRONACH, 2012

===================================================== 

22 June 2012
---

Poem Text or Excerpt:

windless day
the pond and I
in meditation

(transl. Dorota Pyra)


bezwietrzny dzień
staw i ja
medytujemy


Creator:
=====================================================

gwiazdy
spadają do oceanu –
przypływ

stars
falling into the ocean—
high tide

(transl. Dorota Pyra)
zamarznięty wodospad
kształt
ciszy

frozen waterfall
the shape
of silencetyle ziemi
i tyle nieba –
pusta muszelka

so much earth
and so much sky—
an empty shell

Haiku zostały opublikowane w letnim wydaniu Modern Haiku – 43.2 / 2012
First publication: Modern Haiku – 43.2 summer 2012

=====================================================2 June 2012
---

Poem Text or Excerpt:
stick and stone
today my child again
creates a world

patyk i kamień
dzisiaj znów moje dziecko
stwarza świat


Creator:
=====================================================

The midnight

End of December was looming. A few matters needed to be sorted out, so they wouldn't bar the passage into the new year. So many useless emotions had accumulated during those twelve months. Tonight was especially long and frosty.

say no more
listen:
snow is falling


Dorota Pyra's haibun was published in March issue of Notes from the Gean (volume 3 issue 4, page 77, March 2012)Północ

Zbliżał się koniec grudnia. Należało uporządkować jeszcze parę spraw, aby nie tarasowały przejścia w nowy rok. Tyle niepotrzebnych emocji nagromadziło się w ciągu tych dwunastu miesięcy. Dzisiejsza noc była szczególnie długa i mroźna.

nic już nie mów
posłuchaj:
pada śnieg

Haibun został opublikowany w marcowym wydaniu magazynu Notes from the Gean - 3.

=====================================================

misty moon
the sculptor's breath merges
with his ice carving

zamglony księżyc
oddech rzeźbiarza stapia się
z jego lodową rzeźbą

DailyHaiga - 26 March 2012
Dorota Pyra's blog rozsypany czas - misty moon 

(transl. Dorota Pyra)

=====================================================
jesienny wiatr
zza wydmy
strzępki słów


autumn wind
from behind the dune
shreds of words


DailyHaiga - 30.01.2012

====================================================

 


 le jardin d'hiver -
l'ombre d'unecloture separe
le blanc du blanc

ogród zimowy
cień płotu oddziela
biel od bieli


winter's garden
the fence shadow sunders
white from white

=====================================================Daily Haiku Selection

misty moon
the sculptor's breath merges
with his ice carving

 Dorota Pyra (Gdansk, Poland)=====================================================noworoczne fajerwerki
cisza
klepsydry


New Year fireworks
the silence
of sandglass

(trans. Dorota Pyra)
=====================================================

2011stella cadente –
prima goccia di latte
dal mio seno
(trans. Dorota Pyra)

CASCINA MACONDO CONCORSO INTERNAZIONALE HAIKU IN LINGUA ITALIANA 9° EDIZIONE 2011 QUARTI CLASSIFICATI PARI MERITO - PREMIO - antologia QUESTO FILO DI VOCE con i 114 haiku selezionati al concorso - attestato di merito

 
spadająca gwiazda –
pierwsza kropla mleka
z mojej piersi
 

shooting star
the first drop of milk
from my breast

(trans. Antonella Filippi & myself - both autonomous translations)
 

=====================================================

pyra_dorota

stara kwitnąca wiśnia
moja matka znów opowiada
o swej młodości


old cherry tree in bloom
my mother telling again
about her youth

Haigaonline (vol.12, Issue 2, December 2011)stara kwitnąca wiśnia... 
z taką lekkością 
opowiadana młodość
 
=====================================================młyńskie koło
powoli obraca się –
coraz więcej gwiazda mill wheel
slowly turning—
more and more stars

Pierwsza publikacja haiku w The Heron's Nest" Volume XIII, Number 2: June, 2011.
Haiku first published in The Heron's Nest Volume XIII, Number 2: June, 2011.


====================================================

stella cadente –
prima goccia di latte
dal mio seno
(trans. Dorota Pyra)

CASCINA MACONDO CONCORSO INTERNAZIONALE HAIKU IN LINGUA ITALIANA 9° EDIZIONE 2011 QUARTI CLASSIFICATI PARI MERITO - PREMIO - antologia QUESTO FILO DI VOCE con i 114 haiku selezionati al concorso - attestato di merito

 
shooting star
the first drop of milk
from my breast

spadająca gwiazda –
pierwsza kropla mleka
z mojej piersi
 

=====================================================

falling leaves:
opposite the empty bench
an empty bench

opadające liście—
naprzeciw pustej ławki
pusta ławka
(2009)


=====================================================The Landscapes of Poets (Dichters Landshaften |Krajobrazy poetów),Haiku Anthology, Edited by Ingo Cesaro, NEUE CRANACH PRESSE, KRONACH, 2011

Haus meiner Eltern –
zwischen nackten Ästen der
Kamin ohne Rauch

(trans. Małgodzata Płoszewska)

home of my childhood
amid the barren branches
the smokeless chimney

(trans. Dorota Pyra)

mój dom rodzinny -
pośród nagich gałęzi
komin bez dymu

=====================================================


 
a mother holds by the hand
the whole of her world

trzęsienie ziemi –
matka trzyma za rękę
cały swój świat


=====================================================

she and he –
a half moon
in each cup

ona i on –
po pół księżyca
w każdej filiżance

=====================================================

a mill wheel
slowly turning —
more and more stars
The Heron's Nest Volume XIII, Number 2: June, 2011 (p.3 #9 ) 

koło młyńskie
powoli obraca się —
coraz więcej gwiazd
(2011)