26.06.2011

Father's Day

 Father's Day--
"There is no "I", there is only Truth" :
black lava stone Lucky Buddha

I' m trying to find some Polish substitute of this tercet: so, I'm gazing at the figurine of Lucky Buddha... but he's just laughing.

Próbuję znaleźć polski odpowiednik tego trójwersu: patrzę więc na figurkę Szczęśliwego Buddy... a on tylko się śmieje.

Dzień Ojca --
"Nie ma żadnego "Ja", jest tylko Prawda":
z czarnej lawy Szczęśliwy Budda

22.06.2011

The Fifth Season of Life - Dreams Wander On, edited by Robert Epstein (2) -

What is death? 
After reading Robert Epstein's unique anthology, the outline of answer becomes, for me, more and more expressive: Death is The Fifth Season of Life.

Death.
After all, without the Life there is no HER. (I should write down 'HIM' for English speakers.)

But the Zen Masters arrive at thought: "He who will die before death, will die never more".

In his multi-pages introduction, Robert Epstein has written: "Death is everywhere, and yet nowhere to be found (p. 15.)

The tradition of writing of the death poems (辞世の句 jisei no ku) is, of course, the attribute of Japanese culture. The author of jisei could be a haijin, a monk or a samurai, many kamikadze pilots wrote jisei before their last flight as well.

For the western culture, every poem, in some sense, is about love/life or death.

Dreams Wander On is the first publication of that kind at English-language market. The only collection up till now is  Hoffmann, Yoel, Japanese DeathPoems: Written by Zen Monks and Haiku Poets on the Verge of Death, Charles E. Tuttle Company: USA, Rutland, Vermont, 1986. And in haiga form, Carolyn Thomas has published her own death poems: No wind: a collection of death poems in haiga form.

The true jisei is a poem written just before one’s death. In Robert Epstein’s anthology we can find only a few haiku directly reffering to “the last breath”. Such kind of poems are Allen Ginsberg’s haiku and three, the last ones William J. Higginson wrote.

With the whole “death content”, the anthology doesn’t carry signs of a fear, it is far away from gloom or despair, what is characteristic for catastrophic vision of death. The contained works in Dreams Wander On are particular encounters of man with oneself, with its thoughts on death and passing. The reader of these poems is only and just a mute witness. The pointed out attitude toward death becomes a mirror, where our “death thoughts” can reflect.

The vision of death emerging out of the pages of this special collection is a “tamed vision”, sometimes presented with proper gravity, sometimes demonstrated with a pinch of humor or irony.

Robert Epstein’s book deeply moving and leaves permanent traces in us, because only “a thought on death gives the hue of eternity to the events of life” (Simone Well / trans. L.Sz.)

And I will conclude my post with Platonic quote from The Apology of Socrates, which opens Robert Epstein's anthology:

"No one knows whether death, which people fear to be the greatest evil, may not be the greatest good."

21.06.2011

Piąta pora życia - Dreams Wander On, edited by Robert Epstein (2)

English version

Czymże jest śmierć? 
Po lekturze tej wyjątkowej antologii Roberta Epsteina zarys odpowiedzi staje się dla mnie coraz bardziej wyrazisty: Śmierć to piąta pora życia.

Śmierć. 
Przecież bez Życia JEJ nie ma.

Ale też Mistrzowie Zen twierdzą: "kto umrze jeszcze przed śmiercią, nie umrze już nigdy więcej."

W obszernym, interesującym wprowadzeniu Robert Epstein napisał: „Śmierć jest wszędzie, a jednak nigdzie nie można jej znaleźć" (s.15.).

Tradycja pisania wierszy śmierci (辞世の句 jisei no ku) jest oczywiście atrybutem kultury japońskiej - autorem takiego utworu bywał haijin, mnich czy też samuraj, wielu kamikadze przed ostatnim lotem również tworzyło jisei.

Dla zachodniej kultury, każdy wiersz - w jakimś sensie - jest albo o miłości/życiu, albo o śmierci.

Dreams Wander On - to pierwsza tego rodzaju publikacja na rynku anglojęzycznym, jedyną do tej pory był zbiór japońskich wierszy śmierci: Hoffmann, Yoel, Japanese Death Poems: Written by Zen Monks and Haiku Poets on the Verge of Death., Charles E. Tuttle Company: USA, Rutland, Vermont, 1986. A w formie haiga swoje wiersze śmierci opublikowała Carolyn Thomas: No wind: a collection of death poems in haiga form. W Polsce zaś, krakowskie wydawnictwo "Miniatura"wydało "Japońskie wiersze o śmierci"(tłum. Marek Has, Wyd. Miniatura, Kraków, 1991.)

Prawdziwe jisei ( 辞世の句 ) to utwór napisany tuż przed śmiercią. W książce  Roberta Epsteina znajdziemy nieliczne haiku odnoszące się bezpośrednio do "ostatniego oddechu". Takim jest haiku Allena Ginsberga oraz ostatnie trzy  Williama J. Higginsona.

Przy całej swej "śmiertelnej zawartości", antologia Dreams Wander On nie nosi jednak znamion lęku, daleko jej do mroczności czy rozpaczy, co jest charakterystyczne dla katastroficznych wizji śmierci. Nie zamierza nam również radzić, jak to uczynił meksykański poeta Juan Rulfo: "Gdy będziecie blisko śmierci, zapłaczcie. (Tak uczynił Pascal.)

Wizja śmierci bowiem wyłaniająca się z kart tej szczególnej antologii jest wizją "oswojoną", czasem ukazana z należytą powagą, czasem ze szczyptą humoru lub ironii. 
Zawarte w niej utwory są szczególnym rodzajem spotkań człowieka z samym sobą, z jego własnymi myślami o śmierci i przemijaniu.  Czytelnik tych wierszy jest tylko i aż niemym świadkiem. Wskazana postawa wobec śmierci staje się  lustrem, w którym nasze "śmiertelne myśli" mogą się przejrzeć.

Książka Roberta Epsteina głęboko porusza, pozostawia w nas niezatarty ślad, tylko bowiem "myśl o śmierci nadaje wypadkom życia barwę wieczności". (Simone Weil)

Post ten zakończę platońskim  cytatem (Platon, Obrona Sokratesa), który otwiera "Dreams Wander On" :

"Nikt nie wie czy śmierć, której ludzie się boją, jakby to było największe zło, nie okaże się największym dobrem." (tł.L.Sz)

20.06.2011

NOWA ANTOLOGIA HAIKU O ŚMIERCI - Dreams Wander On: Contemporary Poems of Death Awareness, edited by Robert Epstein (post po polsku)Dreams Wander On: Contemporary Poems of Death Awareness, edited by Robert Epstein, Published by Modern English Tanka Press, Baltimore, Maryland 2011, 134 p.
Robert Epstein, amerykański terapeuta, będący również i poetą haiku, edytor powyższej antologii, stworzył kolekcję utworów, których leitmotivem jest śmierć lub świadomość śmierci. W tej wyjątkowej publikacji znajduje się 328 haiku (6 haiku w formie haiga), 47 tanka oraz 5 "obszerniejszych" wierszy (1 w formie haiga). Wśród 185 autorów m.in. Eric Amann, an'ya, David Cobb, L. A. Davidson, Patricia Donegan, Denis M. Garrison, Allen Ginsberg, Lee Gurga, Penny Harter, William J. Higginson, Gary Hotham, Jim Kacian, Elizabeth Searle Lamb, David G. Lanoue, Peggy Willis Lyles, Marlene Mountain, Francine Porad, John Stevenson, George Swede, Charles Trumbull, Cor van den Heuvel, Max Verhart i wielu innych. Pełna lista autorów na końcu postu.

Jest mi szczególnie miło, że na jednej ze stron można dojrzeć i moje haiku, i że zostało ono przedstawione w formie haiga, której autorką jest Dorota Pyra. Bez towarzyszącego obrazu, haiku traci swą siłę oddziaływania, co więcej - gubi podwójne znaczenie (ale tylko w wersji angielskiej: 'to return' - wrócić, zwrócić).wrócić
albo nie wrócić
--zimowy zmierzch

to return
or not to return
--winter twilight

Po raz pierwszy opublikowane w: DailyHaiga 18 January 2010

Tytuł, którego użył Robert Epstein do swej antologii, pochodzi z ostatniego haiku Basho:

旅に病で
夢は枯野を
かけ廻る

tabi ni yan
yume wa kareno wo 
kake-meguru 

Sick on a journey,
my dreams wander
the withered fields.

Bashō's last poem, written while he was dying of a stomach illness. (Translation: Robert Hass)

Sick on a journey –
over parched fields
dreams wander on.

Basho, On Love and Barley: Haiku of Basho, London, 1985, p. 81 (Translation: Lucien Stryk)

Travelling, sick
My dreams roam
On a withered moor.
(Unknown translator)

Fallen sick on a journey
In dreams I run wildly
Over a withered moor
(Unknown translator)

[source: http://en.wikiquote.org/wiki/Matsuo_Basho ]

Chory w podróży -
Moje sny błądzą
przez wyschnięte pola


To ostatnie haiku japońskiego mistrza, jakie napisał, nazywane jest wierszem śmierci (辞世の句 jisei no ku).


Kilka słów o "DREAMS WANDER ON" napiszę jutro.

List of Authors | Autorzy:

Carlene Adams (haiku)
Linda Ahrens (2 haiku)
Eric Amann (haiku)
Kay Anderson (tanka)
Frances Angela (haiku)
Susan Antolin (haiku)
an'ya (haiku in haiga)
Fay Aoyagi (haiku)
Belia Archuleta (haiku)
Jim Bainbridge (haiku)
Ed Baker (haiku in haiga)
Jerry Ball (haiku)
Francine Banwarth (haiku)
Johnny Baranski (haiku)
John Barlow (haiku, tanka)
Edith Bartholomeusz (haiku)
Roberta Beary (haiku)
Ernest Berry (3 haiku)
Robin Beshers (haiku)
Philip Boatright (haiku)
Dan Brady (haiku)
John Brandi (5 haiku)
Bob Brill  (2 haiku)
Helen Buckingham (4 haiku)
Marjorie A. Buetnerr (2 haiku, tanka)
Owen Bullock (2 haiku, tanka)
Allan Burns (haiku)
Tom Camp (haiku)
David Caruso (2 haiku)
Miriam Chaikin (haiku)
You Chang (3 haiku)
Margarte Chula (2 haiku, 2 tanka)
Dave Church (tanka)
Tom Clausen  (tanka)
David Cobb (haiku)
Carlos Colon (3 haiku)
Steven E. Cottingham (haiku)
John Crook (haiku)
William Cullen, Jr. (4 haiku)
Anne Curan (haiku)
Norman Darlington (2 haiku)
L. A. Davidson (haiku)
Cherie Hunter Day (haiku, 4 tanka)
Raffael de Gruttola (3 haiku)
Bruce Detrick  (haiku)
Charles B. Dickson (haiku)
Patricia Donegan (haiku)
Connie Donleycott (haiku)
George Dorsty (4 haiku)
Wende Skidmore DuFlon (2 haiku)
Curtis Dunlap (haiku)
John J. Dunphy (2 haiku)
Bruce England (3 haiku)
Robert Epstein (5 haiku)
Seren Fargo (5 haiku)
Michael Fessler (3 haiku)
Donna Fleischer (2 haiku)
Sylvia Forges-Ryan (3 haiku)
Stanford M. Forrester (5 haiku)
Alice Frampton (haiku)
Ruth Franke (tanka)
S. B. Friedman (6 haiku)
Scott Galasso (3 haiku)
D. Claire Gallagher (haiku)
Brenda Gannam (3 haiku)
Denis M. Garrison (4 haiku, tanka)
Garry Gay  (2 haiku)
Allen Ginsberg (haiku)
Peter Joseph Gloviczki (haiku)
Sanford Goldstein (2 tanka)
Michael Gregory (3 haiku)
Maxine Grodjinski (2 haiku)
Lee Gurga (haiku)
Carolyn Hall (haiku)
John J. Han (3 haiku)
Dan Hardison (haiku)
William Hurt (haiku)
Penny Harter (2 haiku)
Peggy Heinrich (3 haiku)
Christopher Herold (2 haiku)
William J. Higginson (5 haiku)
Paul Hodder (haiku)
Ruth Holzer (3 haiku)
Gary Hotham (3 haiku)
Marshall Hryciuk (haiku)
Gerry Jacobson (tanka)
Marilyn E. Johnston (haiku)
Jim Kacian (4 haiku)
Kirsty Karkow (2 haiku, 3 tanka)
Michael Ketchek (3 haiku, 2 tanka)
Jerry Kilbride (3 haiku)
Howard Lee Kilby (3 haiku)
John Kinory (haiku)
Joseph Kirschner (haiku)
Karen Klein (haiku)
Susan Marie La Vallee (4 haiku)
Elizabeth Searle Lamb (2 haiku)
David G. Lanoue (haiku)
Catherine J. S. Lee (2 haiku)
Michael Henry Lee (3 haiku)
Rebecca Lilly (haiku)
Bob Lucky (2 haiku)
Peggy Willis Lyles (2 haiku)
Carole MacRury (haiku in haiga of Ion Codrescu, 2 tanka)
Robert Mainone (2 haiku)
Ed Markowski (3 haiku)
John Martone (4 haiku)
Scott Mason (3 haiku)
Diane Mayr (haiku)
Andrew Shattuck Mc Bride (3 haiku)
Michael Mc Clintock (haiku, 2 tanka)
Tyrone McDonald (haiku)
Fonda Bell Miller (2 haiku)
paul m. (5 haiku)
Jim Milstead (4 haiku)
Lenard D. Moore (haiku)
Ron C. Moss (2 haiku in haiga, poem in haiga)
Marlene Mountain (haiku)
Gene Murtha (tanka)
Patricia Neubauer (haiku)
Peter Newton (haiku, 2 tanka)
Ayaz Daryl Nielsen (haiku)
H. F. Noyes (2 haiku)
Marian Olson (haiku)
Tom Painting (2 haiku)
Kathe L. Palka (tanka)
Greg Pico (haiku)
Jennifer Gomoll Popolis (haiku)
Francine Porad (haiku)
Ellen Pratte (haiku)
Vera Primorac (haiku)
Kala Ramesh (haiku)
William R, Ramsey (3 haiku)
David A. Reinstein (haiku)
Chad Lee Robinson (haiku)
Raymond Roseliep (2 haiku)
David Rosen (haiku)
Bruce Ross (2 haiku)
Alexis Rotella (haiku in haiga)
Djurdja Vukelic-Rozic (3 haiku)
Tracy Royce (haiku)
Helen Russell (haiku)
Sonia Sanchez (poem)
Jusy Schattner (haiku)
Jay Schlesinger (haiku)
Adelaide Shaw (2 tanka)
Kevin Shaw (2 poems)
Edith Shiffert (4 haiku)
Sherry Weaver Smith (haiku)
Carmi Soifer (2 haiku)
Robert Spiess (2 haiku, poem)
Bett Angel-Stawarz (haiku)
Art Stein (3 haiku)
Carmen Sterba (tanka)
John Stevenson (2 haiku, 3 tanka)
Laurie W. Stoelting (haiku)
Ebba Story (haiku)
André Surridge (3 haiku, tanka)
George Swede (2 haiku, tanka)
Leszek Szeglowski (haiku in haiga of Dorota Pyra)
Dietmar Tauchner (4 haiku)
Stacy Taylor (haiku)
Carolyn Thomas (haiku)
Marc Allen Thompson (tanka)
Tony A. Thompson (haiku)
Carrie Ann Thunell (3 haiku)
Doris Horton Thurston (haiku, tanka)
Vincent Tripi  (5 haiku)
Charles Trumbull (5 haiku)
Cor van den Heuvel (3 haiku)
Don Vanvalkenburgh (haiku)
Max Verhart (2 haiku)
Sasa Vazic (haiku)
Karma Tenzing Wangchuk (5 haiku)
Linda Jeannette Ward (4 tanka)
Kathy Waters (haiku)
Carmel Lively Westerman (haiku)
Neal Whitman (haiku)
Dick Whyte (2 haiku)
Theresa Williams (tanka)
Thom Williams (haiku)
Billie Wilson (2 haiku)
Bill Zavatsky (haiku)
J. Zimmerman ( haiku, 2 tanka)
Verica Zivkovic (2 haiku)

Dreams Wander On: Contemporary Poems of Death Awareness, edited by Robert Epstein (post in English)


Dreams Wander On: Contemporary Poems of Death Awareness, edited by Robert Epstein, Published by Modern English Tanka Press, Baltimore, Maryland 2011, 134 p.
Robert Epstein, an American therapist, being also a haiku poet, editor of the above anthology has created a collection of poems in which the leitmotiv is death or death awareness. This excellent book contained 328 haiku (6 haiku in haiga), 47 tanka as well as 5 "larger" poems (1 in haiga) from 185 authors. Among those included were Eric Amann, an'ya, David Cobb, L. A. Davidson, Patricia Donegan, Denis M. Garrison, Allen Ginsberg, Lee Gurga, Penny Harter, William J. Higginson, Gary Hotham, Jim Kacian, Elizabeth Searle Lamb, David G. Lanoue, Peggy Willis Lyles, Marlene Mountain, Francine Porad, John Stevenson, George Swede, Charles Trumbull, Cor van den Heuvel, Max Verhart, and many others. The complete list of the authors is at the end of this post.

I'm especially glad to see my haiku on one of the pages of this splendid anthology and more so that haiku was presented in haiga form, of which the author was Dorota Pyra. Without her image that accompanies my poem, haiku would lose its power of influance, its double meaning (but only in English version--not in Polish one).wrócić
albo nie wrócić
--zimowy zmierzch

to return
or not to return
--winter twilight

First publication credit: DailyHaiga 18 January 2010

The title used by Robert Epstein for his anthology comes from the last poem of Basho:

旅に病で
夢は枯野を
かけ廻る

tabi ni yan
yume wa kareno wo 
kake-meguru 

Sick on a journey,
my dreams wander
the withered fields.

Bashō's last poem, written while he was dying of a stomach illness. (Translation: Robert Hass)

Sick on a journey –
over parched fields
dreams wander on.

Basho, On Love and Barley: Haiku of Basho, London, 1985, p. 81 (Translation: Lucien Stryk)

Travelling, sick
My dreams roam
On a withered moor.
(Unknown translator)

Fallen sick on a journey
In dreams I run wildly
Over a withered moor
(Unknown translator)

[source: http://en.wikiquote.org/wiki/Matsuo_Basho ]

It is the last poem he wrote, the kind of death poem (辞世の句 jisei no ku).


I'll write a few words on "DREAMS WANDER ON" tomorrow (The Fifth Season of Life - Dreams Wander On, edited by Robert Epstein (2)).
List of Authors | Autorzy:

Carlene Adams (haiku)
Linda Ahrens (2 haiku)
Eric Amann (haiku)
Kay Anderson (tanka)
Frances Angela (haiku)
Susan Antolin (haiku)
an'ya (haiku in haiga)
Fay Aoyagi (haiku)
Belia Archuleta (haiku)
Jim Bainbridge (haiku)
Ed Baker (haiku in haiga)
Jerry Ball (haiku)
Francine Banwarth (haiku)
Johnny Baranski (haiku)
John Barlow (haiku, tanka)
Edith Bartholomeusz (haiku)
Roberta Beary (haiku)
Ernest Berry (3 haiku)
Robin Beshers (haiku)
Philip Boatright (haiku)
Dan Brady (haiku)
John Brandi (5 haiku)
Bob Brill  (2 haiku)
Helen Buckingham (4 haiku)
Marjorie A. Buetnerr (2 haiku, tanka)
Owen Bullock (2 haiku, tanka)
Allan Burns (haiku)
Tom Camp (haiku)
David Caruso (2 haiku)
Miriam Chaikin (haiku)
You Chang (3 haiku)
Margarte Chula (2 haiku, 2 tanka)
Dave Church (tanka)
Tom Clausen  (tanka)
David Cobb (haiku)
Carlos Colon (3 haiku)
Steven E. Cottingham (haiku)
John Crook (haiku)
William Cullen, Jr. (4 haiku)
Anne Curan (haiku)
Norman Darlington (2 haiku)
L. A. Davidson (haiku)
Cherie Hunter Day (haiku, 4 tanka)
Raffael de Gruttola (3 haiku)
Bruce Detrick  (haiku)
Charles B. Dickson (haiku)
Patricia Donegan (haiku)
Connie Donleycott (haiku)
George Dorsty (4 haiku)
Wende Skidmore DuFlon (2 haiku)
Curtis Dunlap (haiku)
John J. Dunphy (2 haiku)
Bruce England (3 haiku)
Robert Epstein (5 haiku)
Seren Fargo (5 haiku)
Michael Fessler (3 haiku)
Donna Fleischer (2 haiku)
Sylvia Forges-Ryan (3 haiku)
Stanford M. Forrester (5 haiku)
Alice Frampton (haiku)
Ruth Franke (tanka)
S. B. Friedman (6 haiku)
Scott Galasso (3 haiku)
D. Claire Gallagher (haiku)
Brenda Gannam (3 haiku)
Denis M. Garrison (4 haiku, tanka)
Garry Gay  (2 haiku)
Allen Ginsberg (haiku)
Peter Joseph Gloviczki (haiku)
Sanford Goldstein (2 tanka)
Michael Gregory (3 haiku)
Maxine Grodjinski (2 haiku)
Lee Gurga (haiku)
Carolyn Hall (haiku)
John J. Han (3 haiku)
Dan Hardison (haiku)
William Hurt (haiku)
Penny Harter (2 haiku)
Peggy Heinrich (3 haiku)
Christopher Herold (2 haiku)
William J. Higginson (5 haiku)
Paul Hodder (haiku)
Ruth Holzer (3 haiku)
Gary Hotham (3 haiku)
Marshall Hryciuk (haiku)
Gerry Jacobson (tanka)
Marilyn E. Johnston (haiku)
Jim Kacian (4 haiku)
Kirsty Karkow (2 haiku, 3 tanka)
Michael Ketchek (3 haiku, 2 tanka)
Jerry Kilbride (3 haiku)
Howard Lee Kilby (3 haiku)
John Kinory (haiku)
Joseph Kirschner (haiku)
Karen Klein (haiku)
Susan Marie La Vallee (4 haiku)
Elizabeth Searle Lamb (2 haiku)
David G. Lanoue (haiku)
Catherine J. S. Lee (2 haiku)
Michael Henry Lee (3 haiku)
Rebecca Lilly (haiku)
Bob Lucky (2 haiku)
Peggy Willis Lyles (2 haiku)
Carole MacRury (haiku in haiga of Ion Codrescu, 2 tanka)
Robert Mainone (2 haiku)
Ed Markowski (3 haiku)
John Martone (4 haiku)
Scott Mason (3 haiku)
Diane Mayr (haiku)
Andrew Shattuck Mc Bride (3 haiku)
Michael Mc Clintock (haiku, 2 tanka)
Tyrone McDonald (haiku)
Fonda Bell Miller (2 haiku)
paul m. (5 haiku)
Jim Milstead (4 haiku)
Lenard D. Moore (haiku)
Ron C. Moss (2 haiku in haiga, poem in haiga)
Marlene Mountain (haiku)
Gene Murtha (tanka)
Patricia Neubauer (haiku)
Peter Newton (haiku, 2 tanka)
Ayaz Daryl Nielsen (haiku)
H. F. Noyes (2 haiku)
Marian Olson (haiku)
Tom Painting (2 haiku)
Kathe L. Palka (tanka)
Greg Pico (haiku)
Jennifer Gomoll Popolis (haiku)
Francine Porad (haiku)
Ellen Pratte (haiku)
Vera Primorac (haiku)
Kala Ramesh (haiku)
William R, Ramsey (3 haiku)
David A. Reinstein (haiku)
Chad Lee Robinson (haiku)
Raymond Roseliep (2 haiku)
David Rosen (haiku)
Bruce Ross (2 haiku)
Alexis Rotella (haiku in haiga)
Djurdja Vukelic-Rozic (3 haiku)
Tracy Royce (haiku)
Helen Russell (haiku)
Sonia Sanchez (poem)
Jusy Schattner (haiku)
Jay Schlesinger (haiku)
Adelaide Shaw (2 tanka)
Kevin Shaw (2 poems)
Edith Shiffert (4 haiku)
Sherry Weaver Smith (haiku)
Carmi Soifer (2 haiku)
Robert Spiess (2 haiku, poem)
Bett Angel-Stawarz (haiku)
Art Stein (3 haiku)
Carmen Sterba (tanka)
John Stevenson (2 haiku, 3 tanka)
Laurie W. Stoelting (haiku)
Ebba Story (haiku)
André Surridge (3 haiku, tanka)
George Swede (2 haiku, tanka)
Leszek Szeglowski (haiku in haiga of Dorota Pyra)
Dietmar Tauchner (4 haiku)
Stacy Taylor (haiku)
Carolyn Thomas (haiku)
Marc Allen Thompson (tanka)
Tony A. Thompson (haiku)
Carrie Ann Thunell (3 haiku)
Doris Horton Thurston (haiku, tanka)
Vincent Tripi  (5 haiku)
Charles Trumbull (5 haiku)
Cor van den Heuvel (3 haiku)
Don Vanvalkenburgh (haiku)
Max Verhart (2 haiku)
Sasa Vazic (haiku)
Karma Tenzing Wangchuk (5 haiku)
Linda Jeannette Ward (4 tanka)
Kathy Waters (haiku)
Carmel Lively Westerman (haiku)
Neal Whitman (haiku)
Dick Whyte (2 haiku)
Theresa Williams (tanka)
Thom Williams (haiku)
Billie Wilson (2 haiku)
Bill Zavatsky (haiku)
J. Zimmerman ( haiku, 2 tanka)
Verica Zivkovic (2 haiku)

05.06.2011

Adventum - a new online literary magazine | Adventum - nowe pismo literackie -

Nowe pismo literackie (online) Adventum.
The new online literary magazine Adventum :


Adventum
Adventum/Ad vaynt oom/ Latin: Adventure
 
”This biannual online magazine accepts creative nonfiction, essays, and memoir pieces that explore some aspect of personal experience in the outdoors. Adventum welcomes the finest contemporary outdoor adventure writing from new and established writers. It also accepts seasonal haiku and high quality digital photography.”

WEBSITE: Adventum
YEARS: 2011
FORMAT: WEBZINE
FREQUENCY: 2 p/yr
ISSUES AVAILABLE ON -LINE: The first digital issue, July 1.
EDITOR/S: Editor-in-Chief - Naomi Mahala Judd
COUNTRY: USA
SUBMISSION: guidelines