18.12.2012

a small spider -mały pająk

świąteczny śnieg
mały pająk powoli
snuje ciszę

świąteczny śnieg
mały pająk powoli
snuje śmierć

(2008)

solstice snow
a small spider slowly
tissues the silence

solstice snow
a small spider slowly
tissues some death

15.12.2012

The first number of Bones - a journal for contemporary haiku | Pierwszy numer Bones - a journal for contemporary haiku

The first number of Bones - a journal for contemporary haiku is already out and waiting for the readers.
  
The editors of this internet-based magazine have chosen my shoelace to be included in this first issue.

misty crossway
tying tighter
my shoelace

Bones journal, no.1 December 2012 

I am particular pleased by virtue of the so special fact that it was my virgin submission to any print or internet-based haiku magazine in my whole haiku life (exceptions: the DailyHaiga and the Mainichi).

So, now being in the journal-published author's shoes, I feel comfortable all the way.

Having my sholace tied tighter and striding along my haiku path. . . maybe I wouldn't trip.:-)

My rethanking to the editors of  Bones for their decision.


Pierwszy numer nowego internetowego magazynu Bones - a journal for contemporary haiku jest już dostępny i czeka na swoich czytelników.

Edytorzy wybrali do tego inauguracyjnego numeru moje sznurowadło (my shoelace).

rozstaje we mgle
wiążę mocniej
moje sznurowadło

misty crossway
tying tighter
my shoelace

Bones journal, no.1 December 2012 

Jest mi szczególnie miło ze względu na fakt, że to było moje dziewicze przedłożenie moich trójwersów do jakiegokolwiek magazynu haiku (wyjątek: The Daly Haiga i The Mainichi).

No cóż, będąc teraz w butach opublikowanego autora, czuję się nad wyraz wygodnie.

Zawiązawszy mocniej  sznurowadło, krocząc własną haikową drogą. . . być może się nie potknę.

Chciałbym wyrazić moje ponowne podziękowania dla edytorów za podjętą decyzję.13.12.2012

14th HIA Haiku Contest 2012: Wyniki | Results

Oficjalne wyniki 14. Konkursu HIA 2012 są już dostępne na stronce Haiku International Association.

The official  results of the 14th HIA Haiku Contest are announced on the site of Haiku International Association.

http://www.haiku-hia.com/cont_en.html

Gratulacje dla zwycięzców!
My big congratulations for the winners!

13 grudnia 1981 - The state of war in Poland 1981

padał wtedy
gęsty śnieg - a ja czekałem
- jak małe dziecko -
aż zasypie
ten czarny czołg

at that time it was
 snowing heavily - and I was waiting
 - like a little kid -
so the snow covered up
that black tank

11.12.2012

Wędrówka ślimaka Issy do polskiego poety | The wander of Issa's snail to the Polish poet.かたつぶりそろそろ登れ富士の山
katatsuburi soro-soro nobore fuji no yama


little snail 
inch by inch, climb 
Mount Fuji!

Issa
transl. David G. Lanoue


mały ślimaku
powoli, powoli pnij się
na górę Fuji! 

(tł. L. Sz.)

Na ślimaka Issy, na jego wędrówkę i wreszcie na Issę możemy się natknąć 200 lat później w wierszu Ryszarda Krynickiego:

 Jak mogłem

Co robisz, ślimaczku, na moim balkonie,
tyle pięter nad ziemią!
Czy powracasz z Fudżi?
Och, jak mogłem
nie poznać cię, Isso, od razu.

Ryszard Krynicki, Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady, Znak, Kraków, 1989.(publikacja ocenzurowana); Warszawa, NOWA, 1988

We can come across Issa's snail, its wander, and finally come upon Issa himself 200 years later  in Ryszard Krynicki's poem:

How Could I

What are you doing on my balcony, snail,
so many floors above the earth!
Are you returning from Fuji?
Oh, how could I
not recognize you, Issa, at once.

Ryszard Krynicki
(transl by myself)Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1988


Issa zajmuje wyjątkowe miejsce w twórczości Krynickiego, a ślimak i wędrówka to jedne z ważniejszych słów w jego poezji.


The haiku master Issa plays a special part in Krynicki's oeuvre, and " snail", along with "wander", are ones most important words in his poetry.Ukradkiem

podnosząc ze ścieżki
swojego starszego brata,
ślimaka,
żeby go nikt nie nadepnął

 z tomu „Kamień, szron”, 2004

Stealthily

picking up from the path
my big brother
the snail,
so nobody can step on it

from a volume "Stone, frost", 2004
(transl by myself)

Oba wiersze autora  "Kamienia, szronu" przywodzą nieuchronnie na myśl tekst nowozelandzkiej poetki Fleur Adcock:  

Both poems of the author of "Stone, frost" bring to mind the work of a New Zealand poet Fleur Adcock
A snail is climbing up the window-sill
into your room, after a night of rain.
You call me in to see, and I explain
that it would be unkind to leave it there:
It might crawl to the floor; we must take care
that no one squashes it. [...]

[...]
But that is how things are: I am your mother,
and we are kind to snails.

For a Five-Year-Old | Dla pięciolatka
Fleur Adcock 


Ślimak poprzez parapet powoli się wspina
do twojego pokoju po nocy deszczowej.
Wołasz mnie żebym zobaczyła. Powiem,
że byłoby niegrzecznie go tutaj zostawiać,
mógłby spełznąć na ziemię; musimy uważać
bo ktoś mógłby go rozgnieść.[...]

[...]
Ale tak już jest w życiu: jestem twoją mamą
my nie krzywdzimy ślimaka.

For a Five-Year-Old | Dla pięciolatka
Fleur Adcock
tłum. Jacek Dehnel 

Oboje, poetka z Nowej Zelandii i twórca z Polski - tak wierni empatii do tych pełzających istot.

Both, New Zealand and Polish artists, are faithfully in showing empathy to these crawling creatures.

04.12.2012

transit of Venus - przejście Wenus

transit of Venus
from hand to hand
our little daughter

June 5, 2012

przejście Wenus
z rak do rąk
nasza córeczka

5-06-2012

03.12.2012

December storm - in memory of Robert Bauer - grudniowa burza

December storm
the tree's robed
in emptiness

In Memory of Robert Bauer

grudniowa burza
drzewo odziane
w pustkę

Pamięci Roberta Bauera

02.12.2012

Japanese lesson: dark character - Lekcja japońskiego: czarny charakter

dark character 
fingering the kanji
on her breast

czarny znak
wodząc palcem po kanji
na jej piersi

* angielski character - to polskie: charakter; graficzny symbol (znak, litera, ideogram itp.)

 Dlatego też  z czarnym charakterem dużo, dużo ciekawiej:

czarny charakter
wodząc palcem po kanji
na jej piersi


To make it clear, let's see what/who is the dark charakter:
Żeby nie było żadnych niedomówień, zobaczmy, co/ kto jest tym czarnym charakterem (eye = I = ja)

dark character 
eyeing the kanji
on her breast

czarny charakter
wodzę wzrokiem po kanji
na jej piersi

Oh, there could be more versions -  with less psychological stresses, but with more educational aspects:
Oh, mogłyby być inne wersje -  mniej psychologiczne, a bardziej edukacyjne:

Manual lesson:

Japanese lesson 
fingering the kanji
on her breast

Lekcja manualna:

lekcja japońskiego
wodzę palcem po kanji
na jej piersi

And for visualizers:

Japanese lesson 
eyeing the kanji
on her breast

I dla wzrokowców:

lekcja japońskiego
wodzę wzrokiem po kanji
na jej piersi

all the signposts - wszystkie drogowskazy

a homeless man
all the signposts
erased by the mist

a homeless man
all the signposts
in the mist

(out of  inspiration of Magda's haiku)

bezdomny
wszystkie drogowskazy
pochłania mgła

bezdomny
wszystkie drogowskazy (skierowane)
ku mgle

bezdomny
wszystkie drogowskazy
we mgle(z inspiracji haiku Magdy)