30.11.2012

Shiki Kukai Results - November 2012 - wyniki Shiki Kukai (Listopad 2012)


Shiki Kukai Results - November 2012
 
Kilkoro Polaków wzięło udział w listopadowej edycji konkursu:

Sekcja Kigo -  MIST - MGŁA

First place:

the mist creeps in
erasing sheep
one by one

Jon Espen Vassbotn

(1,5,11) = 24 pts
**Superb!
**1 point (plus some "shadow" points from my not-eligible-to-vote 11
year old son)


. . . . . . . . . . .

mist
at every step
a stop
 

Irena
(0,2,7) = 11 pts


 

calm -
wild poppies sustain
summer mist

Robert Kania

(0,1,0) = 2 pts


 
don't cry
arrow pierced
only the mist

Urszula Wielanowska

Bez punktówHyde Park
a colorful leaf
falls of the mist

Dorota Pyra

Bez punktów


Niestety, mgła była zbyt gęsta, dlatego też moje haiku również nie zostało zauważone Wszystkich ogarnął niewyobrażalny strach...
by obdarzyć mojego stracha choćby jednym punktem. :-)

solid mist
also the scarecrow
goes paler

Lech Szeglowski

Bez punktów

solidna mgła
również strach na wróble
blednieW sekcji Free Format: NIGHT SOUND

First Place:

nightshift

the squeak
of her soles

Tom Painting

(1,7,16) = 33 pts

. . . . . . . . . . . . . . .

sewing room
the quiet flutter
of a moth's wings

Dorota Pyra

(1,2,5) = 12 pts


**lovely.

pokój krawcowej
cichy trzepot
skrzydeł ćmy


crickets
from behind the window
a lullaby

Irena
(0,1,5) = 7 pts


night returns-
old wooden stairs
cannot fall asleep

Krzysztof Kokot PL
(1,0,0) = 3 pts
 


night noises
from wooden walls
mysterious mouse

Robert Kania

(0,1,0) = 2 pts


My comment on my "snowy" haiku - mój komentarz do "śnieżnego" haiku

My comment on my "snowy" haiku being anthologized in Haiku Anthology:

so soft
the stone monument of poet
snow is falling


snowing and snowing. . .
I wipe my eyes
in astonishment

English version is much better than Polish.

My "a-ston-is-h-ment" is like a "stone monument".  :-)
What I stressed it in the second line by using  four "I".

Mój komentarz do mojego "śnieżnego" haiku wybranego do Antologii Haiku:

taki delikatny
kamienny posąg poety
śnieg pada

pada i pada. . .
przecieram oczy
ze zdziwienia

Czasownik prószy wydaje się co nieco lepszy - jest bardziej synestezyjno-aliteracyjny:

prószy i prószy. . .
przecieram oczy
ze zdziwienia

Wersja angielska znowu jest lepsza.
Moje zdziwienie jest bowiem kamienne. ;-)
Co podkreślone jest w drugim wersie aż 4 razy. ( "I" - "ja").

Basho Memorial Museum - the Haiku Anthology

Organizatorzy 66. Haiku Basho Festival nagrodzili autorów zwycięskich haiku takimi oto dyplomami:

The authors of awarded haiku have been given such certificates of merit as tokens of the Festival by the Organizers of the 66th Haiku Basho Festival:Ku mojemu zaskoczeniu, w liście wystosowanym przez Basho Memorial Museum zostałem poinformowany, że  moje "śnieżne" haiku zostało wybrane do antologii haiku, która zostanie wydana  w Japonii. (I niech tak zostanie. :-))

Jestem więc "delikatnie wzruszony" otrzymawszy taką wiadomość -  to wyjątkowy prezent!

Much to my surprise, in the letter from Basho Memorial Museum I was announced that my "snowy" haiku was selected for the Haiku Anthology, which will be published in Japan.

So I am "so soft moved" having  received this message -  cause it is a special gift!