22.12.2011

Outside the door | Za drzwiami

outside the door
looking at the sun
waiting for the future

za drzwiami
patrząc na słońce
czekając na przyszłość

Powyższe haiku (oryginał w jęz. angielskim) stworzył mój 11 letni przyjaciel Jan. Jest to jego pierwsze haiku.
The haiku above (originally in English) was created by my 11-year-old friend Jan. It's his first haiku ever.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.