12.01.2011

fortunately | na szczęście

fortunately
you don’t need
his breath
before and after
a lie
a kiss
nor a touch of the mirror

in order to recognize
(Schrödinger’s cat)

for fortune
take this as an expression
completely surd
though fully
visible

as a ritual smile

(already in the days of Christ
Rome’s legions tried to locate
the cat from Cheshire)
2.02.2006


na szczęście
niepotrzebny ci
jego oddech
przed i po 
kłamstwie
pocałunku
ani dotyk lustra

by rozpoznać
(kota Schrödingera)

do szczęścia
przystań na wyrażenie
całkowicie niewymierne
choć w pełni
widoczne

jak rytualny uśmiech

(już za czasów Chrystusa
legiony rzymskie szukały
kota z Cheshire)

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.