22.07.2012

International Kukai Results: forget-me-nots - 4 July 2012

no shorter way
to the sky—
Forget-me-not 


(0 ,1, 1 =3)

żadnej krótszej drogi
do nieba
niezapominajka 


***********

a few feet from
a forget-me-not field. . .
the road goes on 


(0, 1, 0= 2)


kilka kroków
od pola niezapominajek...
droga jest długa


kilka kroków
od pola niezapominajek...
droga wiedzie w dal


*************

some escape me—
a patch of forget-me-nots
in the fog 


(0, 1, 0 =2) 

coś mi umyka
grządka niezapominajek
we mgle

 

Results: forget-me-nots, Kukai 4 July 2012

International Kukai
Editors: Rita Odeh and John Daleiden

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.