18.10.2011

Eliot i haiku | Eliot and haiku - Haikuish or quasi-haiku / haikuish quotes (8) | Haikowe lub prawie haikowe cytaty (8)

Wyrazić uczucie w formie artystycznej można tylko znajdując korelat obiektywny, a więc zestaw przedmiotów, jakąś sytuację, jakiś ciąg wydarzeń, które powinny stać się formułą tego właśnie konkretnego uczuciowego stanu, skutkiem czego przywołanie faktów o charakterze zewnętrznym, które wyczerpać się muszą w doznaniu zmysłowym, przywoła również odpowiedni stan uczuciowy.
T. S. Eliot, Hamlet, przeł. Helena Pręczkowska, w: Szkice literackie, redakcja, wybór, przedmowa i przypisy Witold Chwalewik, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1963, s. 18.


The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an "objective correlative"; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.
Eliot, T.S. Hamlet and His Problems (bartleby.com) T.S. Eliot, The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism. London, Faber and Faber, 1920.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.