14.09.2011

Ezra Pound - Haikuish or quasi-haiku / haikuish quotes (5) | Haikowe lub prawie haikowe cytaty (5)

Senseless haiku-like sentence?
The 'one image poem' is a form of super-position, that is to say it is one idea set on top of another. I found it useful in getting out of the impasse in which I had been left by my metro emotion. I wrote a thirty-line poem, and destroyed it because it was what we call work 'of second intensity'. Six months later I made a poem half that lenght; a year later I made the following haiku-like sentence.
The apparition of these faces in the crowd:
Petals on a wet, black bough.
I dare say it is meaningless unless one has drifted into a certain vein of thought. In the poem of this sort one is trying to record the precise instant when a thing outward and objective transforms itself, or darts into a thing inward and subjective.
The article  Vorticism was first published in Fortnightly Review, Vol. XCVI, Sept. 1, 1914, new series No. DLXXIII, pp. 461-471. Reprint in: Ezra Pound: a critical anthology. Edited by J.P. Sullivan, Harmondsworth, Penguin, 1970, pp. 53-54. 

'Wiersz jednoobrazowy' jest formą nawarstwień, innymi słowy - jedno pojęcie nakłada się na drugie. Odnalazłem w tym możliwość wyjścia z impasu, do którego doprowadziły mnie emocje związane ze stacją metra. Napisałem trzydziestowersowy wiersz i zniszczyłem go, był bowiem tym, co nazywamy dziełem 'rozproszonym'. Sześć miesięcy później napisałem wiersz dwa razy krótszy, rok później stworzyłem taki oto tekst w stylu haiku.
Zjawienie się tych twarzy w tłumie:
Płatki na wilgotnej, czarnej gałęzi. 

Śmiem twierdzić, że jest on bezsensowny, póki nie uniesie nas specyficzny sposób myślenia. W wierszu tego rodzaju poeta stara się zapisać precyzyjny moment, w którym zewnętrzny i obiektywny przedmiot ulega transformacji lub przekształca się momentalnie w coś wewnętrznego i subiektywnego.
(transl. by myself)
Artykuł Ezry Pounda Wortycyzm ukazał się po raz pierwszy w Fortnightly Review, vol. XCVI, 1 września 1914, nr 573, ss. 461-471. Tłumaczenie na podstawie Ezra Pound: a critical anthology. Edited by J.P. Sullivan, Harmondsworth, Penguin, 1970, ss. 53-54.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.