02.02.2013

Seria "Portrety" Doroty Pyry | Series "Portraits" by Dorota Pyra

Dorota Pyra umieściła na swoim blogu (rozsypany czas) drugą część swojej serii Portrety
Teraz przyszła kolej na mnie. ;-)


Dorota Pyra published on her blog (rozsypany czas) the second part of her series of photographs and poems entitled  Portraits.
Now it's my turn. ;-)


* * *

pod nieobecność bogów
stwarzasz świat:

na widnokręgu wschodzą góry
drzewom wyrastają cienie
rzeki podążają za twym szumem

gdy siejesz wiatr
zbierasz siebie

czasem mówią ci: poeto

Dorota Pyra 2013* * *

during the absence of gods
you create the world:

the horizon springs up with mountains
out of the trees grow the shadows
and the rivers follow your roar

when you sow the wind
you reap yourself

sometimes they say to you, "poet"

(translation: Lech Szeglowski)


Ha, przyszło mi tłumaczyć "siebie" ;-) 

"W serii "Portrety" obrazy i słowa uzupełniają się, prześcigają w dodawaniu nowych znaczeń, lub sobie pozornie zaprzeczają.
Więcej o pomyśle - tutaj."

W wierszu i na fotografiach w roli poety – L.Sz." 
(Dorota Pyra - jej blog rozsypany czas.

"In the series "Portraits" the images and words complete themselves, they pursue of adding new meaning, or apparently contradict themselves."
More about her idea here."

In the poem and the pictures in the role of poet is Lech Sz."
(Dorota Pyra's blog: rozsypany czas.)

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.