08.06.2013

This night... | Dzisiejszej nocy

This night as I was rummaging through my old notes I came across a yellowed piece of paper. Between its parallel lines lied a question mark...
One sign which refines and offers a special sort of space... Tonight, still there will be no place for boredom.

Dzisiejszej nocy podczas wertowania moich starych notatek natknąłem się na pożółkłą kartkę. Między jej równoległymi liniami tkwił znak zapytania...
Jeden znak, który odświeża i oferuje szczególny rodzaj przestrzeni... Tej nocy wciąż nie będzie miejsca na nudę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.