08.06.2013

don't fold up... | nie składaj...

don't fold up any maps nor any plans – thereby you ward off a dividing line and so
a visible border

nie składaj żadnej mapy ani planu – unikniesz tym samym linii podziału jak i widocznej granicy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.