08.06.2013

spider's web... | pajęcza sieć...

spider's web...
one link of gold chain
with the cross

pajęcza sieć...
jedno ogniwo łańcuszka
z krzyżykiem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.