03.08.2012

William Blake - HAIKUISH OR QUASI-HAIKU QUOTES (11) | HAIKOWE LUB PRAWIE HAIKOWE CYTATY (11)

William Blake (1757-1827)

angielski poeta, malarz i mistyk objawia nam haikową wyrocznię:
the English poet, painter and mystic reveals us a haikuish augury:

To see a World in a Grain of Sand
And A Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an Hour.

William Blake, Auguries of Innocence | Wyrocznie Niewinności

Zobaczyć świat w ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
W godzinie – nieskończoność czasu.

Auguries of the Innocence | Wróżby niewinności tłum. Zygmunt Kubiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.