06.08.2012

she bears no white dress | nie nosi żadnej białej sukni

nie nosi żadnej białej sukni
ale całkiem naga
wciąż czeka
na pierwsze zbliżenie
moja śmierć


she bears no white dress
but quite naked
she's still wating
for the first relation
my death

In Poland, Death, or Śmierć, has an appearance similar to the traditional Grim Reaper, but instead of a black robe, Death has a white robe. Also, due to grammar, Death is a female (the word śmierć is of feminine gender), mostly seen as an old skeletal woman [source: Wikipedia]


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.