29.07.2011

highway to horizon | droga po horyzont

highway to horizon
on both its side
the empty billboards
(2007)
(first version)


highway to horizon
on both its side - the emptiness
on the billboards


droga po horyzont
po obu jej stronach
puste billboardy
(pierwsza wersja)

droga do horyzontu
po obu jej stronach -  pustka
na billboardach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.