19.04.2011

Haikuish or quasi-haiku / haikuish quotes (4) | Haikowe lub prawie haikowe cytaty (4)

Translation of haiku is nearly impossible because, reading haiku, we appreciate their sounds and rhythms. The meanings of words are not so important. 
--Ryu Yotsuya

Przekład haiku jest prawie niemożliwy, czytając bowiem haiku cenimy sobie ich dźwięk i rytm. Znaczenie słów nie jest zbyt ważne. (transl. L.Sz.)
--Ryu Yotsuya (1958-)

Powyższy cytat możemy znaleźć na stronie  Mushimegane (Lupa), gdzie również możemy zapoznać się z jego haiku.

Ryu Yotsuya, autor HISTORY OF HAIKU, 10 haikuists and their works. From Basho to Koi, wraz z żoną Niji Fuyuno (1943-2002) publikował miesięcznik Mushimegane poświęcony literaturze i sztuce Japonii.

Ich biografie są dostępne na stronach magazynu haijinx - Niji Fuyuno|haijinx - Ryu Yotsuya.


The above quotation of Ryu Yotsuya can be found on the Mushimegane (Loupe)
where you can also become acquainted with his haiku.

"In 1987, he published his first haiku collection Jiai (Charity), and commenced publishing a literary magazine Mushimegane (Loupe) with his wife Niji Fuyuno. In 1997, they set up an Internet site of Mushimegane."
 Read more about his biography at the web site of haijinx.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.