06.09.2010

Rzeczy same w sobie

rzeczy same w sobie
nie są groźne – zadomowiły się
po właściwej stronie lustra
 

ale istota rzeczy
oswojona jest tylko
z dociekliwością słońca
 


things in themselves
aren’t life-threatening — they made their home
on the proper side of the mirror
 

but the essence of things
is tamed only
with inquisitiveness of the sun
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.